PERA GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

ABONE OL
Kasım 2, 2022 22:39
0

BEĞENDİM

ABONE OL

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951
Transferler
-7.505.353 7.505.353
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.660 -5.297.873 5.437.533 5.437.533
Sermaye Arttırımı
53.460.000 400.401 53.860.401 53.860.401
Devir Sonu Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 -273.042 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 -5.297.873 122.830.819 122.830.819
Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 -269.819 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 15.151.199 143.283.114 143.283.114
Transferler
15.151.199 -15.151.199
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.765 -2.852.755 -3.026.520 -3.026.520
Periyot Sonu Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 -443.584 1.187.526 29.000.000 -32.194.320 -2.852.755 140.256.594 140.256.594

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
597.707 -4.361.177
Periyot Karı (Zararı)
-2.852.755 -5.297.873
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
-2.852.755 -5.297.873
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
331.694 947.531
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 176.180 147.705
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
309.652 -5.862
Olası Riskler için Ayrılan Özgür Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-133.472 153.567
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-79.867 788.146
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -152.077 -395.771
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
21 72.210 1.183.917
Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
235.381 11.680
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 235.381 11.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.118.768 -10.835
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-909.259 -459.690
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.232
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-909.259 -554.922
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.278 -65.433
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.278 -65.433
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.768.234 574.889
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.199.933 -418.071
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-202.576 -230.495
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.402.509 -187.576
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.894 215.727
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
11.894 215.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.244 141.743
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
128.244 141.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
597.707 -4.361.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.557 4.359.952
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.860.401
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.860.401
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-6.458.881
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-5.523.092
Başka Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-935.789
Bağlı Taraflardan Alınan Öbür Borçlardaki Artış
-42.754.587
Alakalı Taraflardan Alınan Başka Borçlardaki Azalış
3 -461.283
Ödenen Faiz
21 -72.210 -301.046
Alınan Faiz
20 152.077 395.771
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
257.859 -381.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
474.150 -1.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
474.150 -1.225
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.966 683.422
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 576.116 682.197

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 576.116 766.364
Ticari Alacaklar
5 2.320.348 1.411.088
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.320.348 1.411.088
Başka Alacaklar
7 51.094 29.025
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
7 51.094 29.025
Stoklar
8 9.075.371 10.843.605
Peşin Ödenmiş Giderler
131.981 267.826
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 131.981 267.826
Öbür Dönen Varlıklar
14 59.759 52.158
Bağlantılı Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
59.759 52.158
ORTA TOPLAM
12.214.669 13.370.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.214.669 13.370.066
DURAN VARLIKLAR

Öbür Alacaklar
7 342.029 228.353
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
286.562 228.353
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
55.467
Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımlar
10 2.374.458 2.130.399
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
9 128.481.000 128.481.000
Maddi Duran Varlıklar
35.734 0
Faaliyet Kiralamasına Bahis Varlıklar
35.734
Peşin Ödenmiş Giderler
14 476.756 111.959
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
476.756 111.959
Öbür Duran Varlıklar
1.855.367 2.294.348
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
14 1.855.367 2.294.348
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.565.344 133.246.059
TOPLAM VARLIKLAR
145.780.013 146.616.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 3.903.476 1.703.543
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
3 202.576
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.903.476 1.500.967
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar
13 306.212 177.472
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Alakalı Olmayan Taraflara Borçlar
306.212 177.472
Öteki Borçlar
86.069 535.458
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
3 461.283
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 86.069 74.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236.487
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
601.289 347.155
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
11 601.289 347.155
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
90.960 26.767
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 90.960 26.767
ORTA TOPLAM
4.988.006 3.026.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.988.006 3.026.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 535.413 306.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
535.413 306.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.523.419 3.333.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
140.256.594 143.283.114
Ödenmiş Sermaye
15 142.560.000 142.560.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.481.981 2.481.981
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
15 517.746 517.746
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-443.584 -269.819
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-443.584 -269.819
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
13 -443.584 -269.819
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.187.526 1.187.526
Başka Yedekler
15 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
15 -32.194.320 -47.345.519
Net Periyot Karı yahut Zararı
-2.852.755 15.151.199
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.256.594 143.283.114
TOPLAM KAYNAKLAR
145.780.013 146.616.125

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
16 7.361.447 2.650.275 791.970 1.080.115
Satışların Maliyeti
16 -6.057.154 -2.735.757 -1.320.624 -1.147.651
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.304.293 -85.482 -528.654 -67.536
FİNANS KESİMİ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.304.293 -85.482 -528.654 -67.536
Genel İdare Giderleri
17 -4.439.728 -3.859.254 -1.564.791 -530.883
Pazarlama Giderleri
17 -54.400 -78.934 0 -42.558
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
19 421.954 110.399 421.801 39.650
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
19 -58.458 -195.223 -2 -125.443
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.826.339 -4.108.494 -1.671.646 -726.770
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Kıymet Düşüklüğü Yararları (Zararları) ve Paha Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
5 -284.872 -200.368 -93.427 -200.368
Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 235.381 -11.680 76.114 -29.604
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.875.830 -4.320.542 -1.688.959 -956.742
Finansman Gelirleri
20 152.077 395.771 43.437 43.321
Finansman Giderleri
21 -129.002 -1.373.102 -41.637 -29.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.852.755 -5.297.873 -1.687.159 -943.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-2.852.755 -5.297.873 -1.687.159 -943.184
DEVİR KARI (ZARARI)
-2.852.755 -5.297.873 -1.687.159 -943.184
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
-2.852.755 -5.297.873 -1.687.159 -943.184
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-173.765 -139.660 -79.578 -16.297
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
13 -173.765 -139.660 -79.578 -16.297
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-173.765 -139.660 -79.578 -16.297
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.026.520 -5.437.533 -1.766.737 -959.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana İştirak Payları
-3.026.520 -5.437.533 -1.766.737 -959.481

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075753

BIST

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.