GEDİK YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş.( Finansal Rapor

ABONE OL
Ekim 23, 2022 00:57
0

BEĞENDİM

ABONE OL

GEDİK YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
12 57.214.500.602 9.808.156.429 19.654.322.495 2.903.219.963
Satışların Maliyeti
12 -56.735.497.061 -9.415.276.314 -19.582.993.793 -2.794.809.529
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
479.003.541 392.880.115 71.328.702 108.410.434
BRÜT KAR (ZARAR)
479.003.541 392.880.115 71.328.702 108.410.434
Genel İdare Giderleri
14 -291.637.195 -180.457.319 -101.640.623 -56.516.706
Pazarlama Giderleri
14 -36.659.344 -26.570.029 -15.003.660 -11.577.658
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
13 770.348.630 94.567.733 272.208.721 22.721.070
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
13 -1.017.069.768 -49.492.187 -597.229.388 -2.033.457
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-96.014.136 230.928.313 -370.336.248 61.003.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.752.861 13.761 236.967 2.752
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-59.556 -2.096 -59.556 -849
Özkaynak Usulüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 2.366.279 0 -353.660 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-90.954.552 230.939.978 -370.512.497 61.005.586
Finansman Gelirleri
16 110.631.986 48.872.148 40.343.150 14.206.659
Finansman Giderleri
16 -181.244.575 -86.631.728 -69.731.076 -34.778.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-161.567.141 193.180.398 -399.900.423 40.434.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
100.696.766 -46.733.161 151.353.048 -8.832.962
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
10 -7.091.248 -46.878.395 37.223.380 -7.669.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 107.788.014 145.234 114.129.668 -1.163.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
-60.870.375 146.447.237 -248.547.375 31.601.274
DURDURULAN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-242.871 0 0 0
PERİYOT KARI (ZARARI)
-61.113.246 146.447.237 -248.547.375 31.601.274
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
-528.551 -336.701 -157.927 -317.234
Ana Paydaşlık Payları
-60.584.695 146.783.938 -248.389.448 31.918.508
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar) -0,18490000 0,44810000 -0,75820000 0,09740000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.246.580.623 -317.110.288
Devir Karı (Zararı)
-61.113.246 146.447.237
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
-60.870.375 146.447.237
Durdurulan Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
-242.871 0
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-87.856.647 63.602.228
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
7 ve 9 11.614.441 9.266.186
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 -193.800.164 -643.118
Öteki Finansal Varlıklar yahut Yatırımlar Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-193.800.164 -643.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.497.459 1.029.770
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 8.543.461 3.280.743
Öbür Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.040.920 -2.250.973
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
16 57.746.122 21.230.273
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.111.032 -34.099.399
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
118.857.154 55.329.672
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 152.896.319 -14.112.410
Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.366.279 0
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
10 -100.696.766 46.843.192
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.271.434 -11.665
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.271.434 -11.665
Bağlı İştiraklerin yahut Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.481.427 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.071.289.597 -470.124.451
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-472.918.800 2.596.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.663.022.374 -416.927.485
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-658.192.497 988.957
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.004.829.877 -417.916.442
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.960.021 -159.149.008
Bağlantılı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-425.000 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.535.021 -159.149.008
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-4.819.003 -1.998.917
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.161.622.887 108.046.562
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.853.590 38.998.256
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.196.476.477 69.048.306
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.131.172 -1.435.325
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.323.458 -1.256.576
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.323.458 -1.256.576
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.220.259.490 -260.074.986
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.498.281 -657.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.822.852 -56.377.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
83.781.426 34.633.216
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara Ait Nakit Girişleri
1.742.500 0
Bağlı İştiraklerde Ek Hisse Alımlarına ait Nakit Çıkışları
-1.278 0
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-21.615.647 -8.134.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.368.608 128.442
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.368.608 128.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.344.743 -6.232.577
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.898.829 -4.957.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.445.914 -1.274.626
Alınan Temettüler
16 49.520.954 14.772.749
Alınan Faiz
16 61.111.032 34.099.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.116.478.639 258.696.470
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
11 301.104.792 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-40.068.364 0
İşletmenin Kendi Hisselerini Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.068.364 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.353.039.541 310.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.008.039.541 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
345.000.000 310.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-295.000.000 -23.077.117
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0 138.630.130
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-295.000.000 -123.953.700
Başka Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -37.753.547
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-8.140.176 -4.629.252
Ödenen Temettüler
-75.600.000 -30.000.000
Ödenen Faiz
-118.857.154 -55.329.672
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 61.732.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.320.558 -23.780.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.320.558 -23.780.602
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.447.439 94.664.342
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.126.881 70.883.740

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 534.084.069 725.652.473
Finansal Yatırımlar
5 949.265.735 370.294.558
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
949.265.735 370.294.558
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
949.265.735 370.294.558
Ticari Alacaklar
3.559.567.521 1.941.020.274
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 19 672.885.190 14.692.693
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.886.682.331 1.926.327.581
Başka Alacaklar
397.228.796 301.384.272
Bağlı Taraflardan Öteki Alacaklar
8 ve 19 425.000 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8 396.803.796 301.384.272
Peşin Ödenmiş Giderler
8.043.224 3.537.532
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.043.224 3.537.532
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 41.097.680 225.154
ORTA TOPLAM
5.489.287.025 3.342.114.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.489.287.025 3.342.114.263
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 30.443.122 11.616.868
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.585.004 10.758.750
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
29.585.004 10.758.750
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.118 858.118
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
858.118 858.118
Öbür Alacaklar
8 1.153.862 1.038.365
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
1.153.862 1.038.365
Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımlar
15 77.366.279 75.000.000
Maddi Duran Varlıklar
7 23.191.699 23.377.628
Binalar
384.714 485.891
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.321.646 3.521.732
Taşıtlar
1.245.317 592.070
Mobilya ve Demirbaşlar
12.565.184 12.449.395
Özel Maliyetler
5.674.838 6.328.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 15.344.035 16.406.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 8.038.150 6.002.827
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.038.150 6.002.827
Peşin Ödenmiş Giderler
260.093 0
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
260.093 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 108.498.687 726.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
264.295.927 134.169.167
TOPLAM VARLIKLAR
5.753.582.952 3.476.283.430
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.096.661.372 1.052.603.863
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.096.661.372 1.052.603.863
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5.078.854 19.060.886
Öbür Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.091.582.518 1.033.542.977
Ticari Borçlar
2.892.018.045 1.767.221.812
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 19 3.757.775 38.611.365
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.888.260.270 1.728.610.447
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
18 12.091.668 6.960.496
Başka Borçlar
12.798.427 20.186.755
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
8 ve 19 0 53.218
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
8 12.798.427 20.133.537
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
10 2.950.594 20.682.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.857.540 32.795.614
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.227.133 2.124.287
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
17 11.630.407 30.671.327
ORTA TOPLAM
5.030.377.646 2.900.450.738
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.030.377.646 2.900.450.738
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 15.188.169 534.806
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.188.169 534.806
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
15.188.169 534.806
Başka Borçlar
44 44
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
44 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.038.443 10.658.356
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
18 18.038.443 10.658.356
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 180.484 229.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.407.140 11.422.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.063.784.786 2.911.873.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
674.067.702 548.067.325
Ödenmiş Sermaye
11 327.600.000 252.000.000
Sermaye Avansı
11 301.104.792 0
Geri Alınmış Hisseler (-)
-40.068.364 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.663.155 -1.536.818
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-1.663.155 -1.536.818
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-1.663.155 -1.536.818
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 88.154.716 29.979.219
Yasal Yedekler
88.154.716 29.979.219
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
11 59.524.408 27.467.794
Net Periyot Karı yahut Zararı
-60.584.695 240.157.130
Denetim Gücü Olmayan Paylar
11 15.730.464 16.342.794
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
689.798.166 564.410.119
TOPLAM KAYNAKLAR
5.753.582.952 3.476.283.430

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
120.000.000 -1.116.958 -1.116.958 -1.116.958 19.250.423 31.532.553 168.691.630 338.357.648 3.713.510 342.071.158
Transferler
10.728.796 157.962.834 -168.691.630 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-440.121 -440.121 -440.121 146.783.938 146.343.817 -336.705 146.007.112
Periyot Karı (Zararı)
146.783.938 146.783.938 -336.701 146.447.237
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-440.121 -440.121 -440.121 -440.121 -4 -440.125
Sermaye Arttırımı
132.000.000 -132.000.000
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-36.621 -36.621 301.972 265.351
Devir Sonu Bakiyeler
252.000.000 -1.557.079 -1.557.079 -1.557.079 29.979.219 27.458.766 146.783.938 454.664.844 3.678.777 458.343.621
Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
11 252.000.000 -1.536.818 -1.536.818 -1.536.818 29.979.219 27.467.794 240.157.130 548.067.325 16.342.794 564.410.119
Transferler
18.107.079 222.050.051 -240.157.130 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.330 -126.330 -126.330 -60.584.695 -60.711.025 -528.562 -61.239.587
Devir Karı (Zararı)
-60.584.695 -60.584.695 -528.551 -61.113.246
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.330 -126.330 -126.330 -126.330 -11 -126.341
Sermaye Arttırımı
75.600.000 -75.600.000
Sermaye Avansı
301.104.792 301.104.792 301.104.792
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7 -7 -7 54 -59 -12 -1.266 -1.278
Kar Payları
-75.600.000 -75.600.000 -75.600.000
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-40.068.364 40.068.364 -40.068.364 -40.068.364 -40.068.364
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
1.274.986 1.274.986 -82.502 1.192.484
Devir Sonu Bakiyeler
11 327.600.000 301.104.792 -40.068.364 -1.663.155 -1.663.155 -1.663.155 88.154.716 59.524.408 -60.584.695 674.067.702 15.730.464 689.798.166

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

DEVİR KARI (ZARARI)
-61.113.246 146.447.237 -248.547.375 31.601.274
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-126.352 -440.125 -140.755 -152.276
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-159.048 -550.156 -175.944 -190.345
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
32.696 110.031 35.189 38.069
Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelir Ögeleri, Vergi Etkisi
32.696 110.031 35.189 38.069
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-126.352 -440.125 -140.755 -152.276
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.239.598 146.007.112 -248.688.130 31.448.998
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
-528.562 -336.705 -157.927 -317.238
Ana Paydaşlık Payları
-60.711.036 146.343.817 -248.530.203 31.766.236

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073421

BIST

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.