ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ABONE OL
Aralık 1, 2022 01:00
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
24 6.026.409.808 2.532.773.081 2.431.219.417 891.064.653
Satışların Maliyeti
25 -4.899.931.047 -1.983.881.338 -1.988.194.808 -718.845.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.126.478.761 548.891.743 443.024.609 172.219.218
BRÜT KAR (ZARAR)
1.126.478.761 548.891.743 443.024.609 172.219.218
Genel İdare Giderleri
25 -230.879.604 -123.429.250 -99.887.341 -48.462.251
Pazarlama Giderleri
25 -9.477.476 -9.070.483 -3.338.653 -2.481.041
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -7.210.425 -4.446.429 -2.719.930 -1.507.069
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
26 588.383.323 204.771.963 227.791.938 47.055.468
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
26 -361.255.156 -139.052.671 -146.517.033 -51.278.771
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.106.039.423 477.664.873 418.353.590 115.545.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.697.090.281 32.993.530 1.683.804.635 -1.389.579
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 255.473.533 95.055.095 76.054.665 -8.890.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.058.603.237 605.713.498 2.178.212.890 105.265.434
Finansman Gelirleri
28 33.286.976 27.266.777 20.446.905 9.441.785
Finansman Giderleri
28 -243.810.282 -164.319.473 -75.575.688 -39.882.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.848.079.931 468.660.802 2.123.084.107 74.824.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
207.466.833 -93.056.164 -99.276.848 -18.515.992
Devir Vergi (Gideri) Geliri
29 -119.617.202 -93.479.236 -60.820.195 -30.859.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 327.084.035 423.072 -38.456.653 12.343.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
3.055.546.764 375.604.638 2.023.807.259 56.308.848
DURDURULAN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
18 289.639.030
DEVİR KARI (ZARARI)
3.055.546.764 665.243.668 2.023.807.259 56.308.848
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
80.841.479 35.368.778 31.803.201 6.897.769
Ana Paydaşlık Payları
2.974.705.285 629.874.890 1.992.004.058 49.411.079
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar) 30 22,02000000 4,66000000 14,75000000 0,37000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 30 0,00000000 2,14000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
876.563.186 -216.990.892
Periyot Karı (Zararı)
2.848.079.931 773.037.982
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
2.848.079.931 468.660.802
Durdurulan Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
304.377.180
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.683.982.111 -218.907.377
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
116.037.764 98.672.570
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.308.162 536.374
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.031.042 -833.222
Stok Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.277.120 1.369.596
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.501.609 19.999.118
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 27.709.476 16.780.826
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.594.658 2.058.346
Sektörel İhtiyaçlar Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.197.475 1.159.946
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
40.426.099 40.649.314
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-106.863.787 -41.746.290
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
147.289.886 82.395.604
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
97.663.324 78.448.377
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.496.639 -26.900.401
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-27.108.341 -27.233.789
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Öbür Düzeltmeler
7 1.611.702 333.388
Özkaynak Usulüyle Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -255.473.533 -95.055.095
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.363.554 -32.993.530
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -13.363.554 -32.993.530
Satış Hedefli yahut Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.677.969.019
Bağlı İştiraklerin yahut Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-302.264.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-297.837.772 -692.848.270
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-765.512.845 -452.943.611
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-765.512.845 -452.943.611
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.164.928 -83.802.329
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.164.928 -83.802.329
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-555.951.069 -116.120.564
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.111.296.119 -44.613.467
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.111.296.119 -44.613.467
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.505.049 4.631.701
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.505.049 4.631.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
866.260.048 -138.717.665
Alınan Faiz
73.576.811 14.479.513
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -16.729.197 -8.901.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.544.476 -83.851.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.333.449.264 -17.619.186
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara Ait Nakit Girişleri
334.798.007
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-294.432.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.130.638 36.062.442
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.130.638 36.062.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-167.135.654 -82.709.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -165.715.327 -81.279.521
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.420.327 -1.430.366
Satış Maksadıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.853.217.696
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-366.763.416 -11.337.388
Verilen Başka Nakit Avans ve Borçlar
-366.763.416 -11.337.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-498.738.327 -270.556.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.757.527.300 744.617.186
Kredilerden Nakit Girişleri
1.757.527.300 744.617.186
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.991.801.459 -1.008.731.548
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.352.179.641 -1.008.731.548
Öbür Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-639.621.818
Ödenen Faiz
-88.931.144 -33.708.998
Alınan Faiz
33.286.976 27.266.777
İştirak (Kar) Hissesi ve Öbür Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-208.820.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.711.274.123 -505.166.661
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28.357.023 42.196.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.739.631.146 -462.970.598
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 257.726.562 903.870.179
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.997.357.708 440.899.581

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.002.225.536 257.911.803
Finansal Yatırımlar
639.621.818
Başka Finansal Yatırımlar
6 639.621.818
Ticari Alacaklar
7 1.665.852.984 900.920.799
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
31 756.874.563 481.711.703
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
908.978.421 419.209.096
Öbür Alacaklar
1.097.940 1.057.625
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
31 50.636
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
9 1.097.940 1.006.989
Türev Araçlar
23 0 27.108.341
Stoklar
10 1.254.786.602 697.558.413
Peşin Ödenmiş Giderler
46.386.504 59.162.499
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 46.386.504 59.162.499
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.397.358 17.153.692
Başka Dönen Varlıklar
145.210.843 98.709.690
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
21 145.210.843 98.709.690
ORTA TOPLAM
5.775.579.585 2.059.582.862
Satış Hedefli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 1.803 180.248.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.775.581.388 2.239.831.068
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Öteki Alacaklar
4.834.853 4.985.658
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
9 4.834.853 4.985.658
Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımlar
3 1.467.132.818 1.022.220.528
Maddi Duran Varlıklar
12 1.518.884.330 1.447.367.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 16.221.025 17.033.792
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
172.065.802 176.081.895
Şerefiye
16 148.119.252 148.119.252
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 23.946.550 27.962.643
Peşin Ödenmiş Giderler
11 376.895.480 10.174.126
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
376.895.480 10.174.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 862.540.542 315.181.198
Öteki Duran Varlıklar
21 5.172.183 15.823.527
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ait Öbür Duran Varlıklar
5.172.183 15.823.527
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.423.811.511 3.008.933.169
TOPLAM VARLIKLAR
10.199.392.899 5.248.764.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.478.402.564 768.195.351
Alakalı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
380.292.781 131.051.717
Banka Kredileri
380.292.781 131.051.717
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.098.109.783 637.143.634
Banka Kredileri
1.070.341.113 612.608.756
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 27.768.670 24.534.878
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 573.700.945 188.630.175
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
573.700.945 188.630.175
Banka Kredileri
573.700.945 188.630.175
Ticari Borçlar
7 1.758.404.913 647.108.794
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
31 396.468.923 103.950.640
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.361.935.990 543.158.154
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
20 14.199.151 9.672.293
Öteki Borçlar
35.726.084 29.505.483
Bağlantılı Taraflara Öbür Borçlar
31 5.510.103 10.352.855
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
9 30.215.981 19.152.628
Türev Araçlar
23 27.566.080
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 43.811.118 24.281.420
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
96.736.930 23.664.204
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 118.875.293 66.055.780
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
4.673.941 16.095.062
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
114.201.352 49.960.718
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 632.006 151.060.187
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
632.006 151.060.187
ORTA TOPLAM
4.120.489.004 1.935.739.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.120.489.004 1.935.739.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 30.692.212 402.644.438
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.692.212 402.644.438
Banka Kredileri
378.308.384
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 30.692.212 24.336.054
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 100.676.977 77.190.637
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
20 90.489.187 70.200.321
Öbür Uzun Vadeli Karşılıklar
10.187.790 6.990.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 243.814.653 60.335.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.183.842 540.170.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.495.672.846 2.475.910.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
5.354.102.976 2.494.801.592
Ödenmiş Sermaye
22 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
22 41.741.516 41.741.516
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
575.466 575.466
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.348.493 -48.189.998
Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
122.662.509 15.124.018
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-19.034.860 -20.692.308
Başka Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
141.697.369 35.816.326
Özkaynak Prosedürü ile Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
-63.314.016 -63.314.016
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.330.617 -18.388.225
Yabancı Para Çevrim Farkları
-49.925.331 -21.568.313
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-261.759.695 -168.166.206
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
-261.759.695 -168.166.206
Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Karları (Kayıpları)
270.354.409 171.346.294
Öbür Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yararları (Kayıpları)
270.354.409 171.346.294
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
1.990.873.415 1.174.272.645
Net Periyot Karı yahut Zararı
2.974.705.285 1.016.600.770
Denetim Gücü Olmayan Paylar
349.617.077 278.052.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.703.720.053 2.772.854.098
TOPLAM KAYNAKLAR
10.199.392.899 5.248.764.237

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Özkaynak Usulü ile Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Özkaynak Metodu ile Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
135.081.442 41.741.516 1.099.415 12.463.476 85.992.327 -60.512.493 22.216.596 193.104.976 998.526.403 175.746.242 1.580.535.948 258.308.389 1.838.844.337
Transferler
175.746.242 -175.746.242
Devir Karı (Zararı)
629.874.890 629.874.890 35.368.778 665.243.668
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
47.643.379 1.449.950 43.306.126 -36.233.078 -6.669.008 46.597.469 -564.364 46.033.105
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
-139.113.203 24.546.080 -114.567.123 -13.319.461 -127.886.584
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-62.417.702 -62.417.702 -62.417.702
Devir Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 47.643.379 -13.913.426 -62.417.702 -9.814.750 -72.199.491 15.547.588 193.104.976 1.174.272.645 629.874.890 2.080.023.482 279.793.342 2.359.816.824
Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 575.466 -63.314.016 -20.692.308 35.816.326 -21.568.313 -168.166.206 171.346.294 193.104.976 1.174.272.645 1.016.600.770 2.494.801.592 278.052.506 2.772.854.098
Transferler
1.016.600.770 -1.016.600.770
Periyot Karı (Zararı)
2.974.705.285 2.974.705.285 80.841.479 3.055.546.764
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
1.657.448 105.881.043 -28.357.018 -93.593.489 99.008.115 84.596.099 -456.908 84.139.191
Kar Payları
-200.000.000 -200.000.000 -8.820.000 -208.820.000
Periyot Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 575.466 -63.314.016 -19.034.860 141.697.369 -49.925.331 -261.759.695 270.354.409 193.104.976 1.990.873.415 2.974.705.285 5.354.102.976 349.617.077 5.703.720.053

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

PERİYOT KARI (ZARARI)
3.055.546.764 665.243.668 2.023.807.259 56.308.848
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
107.538.491 -8.118.958 80.659.271 4.599.429
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
2.152.530 -1.933.267 12.939.848 -937.874
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
137.507.848 -8.892.011 91.812.452 7.070.445
Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Başka Paylar
137.507.848 -8.892.011 91.812.452 7.070.445
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-32.121.887 2.706.320 -24.093.029 -1.533.142
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-32.121.887 2.706.320 -24.093.029 -1.533.142
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
-23.399.300 54.152.063 -4.321.455 9.701.256
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
-28.813.926 42.741.762 -4.051.410 -744.987
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.549.986 -40.128.744 -23.408.913 17.113.923
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
-121.549.986 -40.128.744 -23.408.913 17.113.923
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Paylar
99.008.115 47.643.379 17.754.818 -2.389.199
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Karları (Kayıpları)
99.008.115 47.643.379 17.754.818 -2.389.199
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
27.956.497 3.895.666 5.384.050 -4.278.481
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
27.956.497 3.895.6

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.